سختی سنج مایعات

سختی سنج مایعات چیست ؟

برای اندازه گیری میزان سختی مایعات از دستگاهی بنام TSD متر استفاده می شود. این دستگاه از طریق هدایت الکتریکی اندازه گیری را انجام می دهد. این دستگاه برای اندازه گیری ذرات محلول در مایعات را نشان می دهد. اندازه گیری میزان یون های موجود در آب توسط TDS متر انجام می شود. واحد اندازه گیری میزان سختی مایعات میلی گرم در لیتر است.

 

انواع TDS متر

انواع TDS متر

سختی سنج با توجه به روش اندازه گیری می توان به دو مدل کیت سختی سنج و سختی سنج دیجیتال تقسیم کرد. در روش کیت سختی سنج روش اندازه گیری رنگ سنجی است ولی به این روش دقت اندازه گیری پایین است همچنین اندازه گیری به روش سختی سنج دیجیتال سریع و دقیق می باشد. برای خرید TDS متر دیجیتال باید به مواردی مانند دقت اندازه گیری، محدوده اندازه گیری، قابلیت کالیبره ،امکان اتصال به کامپیوتر اشاره کرد این موارد برای خرید سختی سنج دیجیتال بسیار اهمیت دارد.

 

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان