کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون در عمل قیاس عملکرد  دستگاه اندازه گیری با نمونه مرجع و تعیین میزان خطای دستگاه در کل رنج اندازه گیری می باشد. در آزمایشگاه کالیبراسیون اندازه گیری ها با نمونه مرجع که دقت بسیار بالا تر از تجهیز تحت تست دارد قیاس می شود . درجهت بهبود بررسی صحت عمکرد و دقت هر دستگاه به صورت دوره¬ای انجام کالیبراسیون مورد نیاز می¬باشد. میزان دقت هر دستگاه هنگام اندازه¬گیری کمیت¬های مختلف در مبحث کالیبراسیون قایل اهمیت است. دستگاه¬های آزمایشگاهی با توجه به کمیت مورد اندازه¬گیری از استاندارد¬های ملی و بین المللی برخوردارد می¬باشند که روش کالیبراسیون هر کمیت از این استاندارد¬های مرجع گرفته شده¬است.
به طور کلی هنگام کالیبراسیون اندازه گیری در  دو سوم رنج کاری تجهیز در چندین مرحله  صورت می گیرد و میزان خطا دستگاه نسبت به میزان ست شده توسط تکنسین گزارش می شود . میزان خطای مجاز در هر رنج با توجه به دقت اندازه گیری هر تجهیز در دفترچه راهنما آن ذکر شده است.  در صورتی که میزان خطای کل گستره  از میزان استاندارد  مشخص شده بیشتر باشد دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد.  
تجهیزات اندازه گیری با توجه به تنوعی که دارند از قابلیت های متفاوتی در امر کالیبراسیون برخوردارند. اگر تجهیزی قابلیت اصلاح خطا در رنج های اندازه گیری داشته باشد پس از بررسی در آزمایشگاه کالیبراسیون با معیار دقیق ست می شوند و در صورتیکه تجهیز ازاین قابلیت برخوردار نباشد ، خطای دقیق تجهیز در گواهینامه کالیبراسیون گزارش می شود .
در گواهینامه کتبی کالیبراسیون هر تجهیز مشخصات فنی کامل دستگاه  به همراه  اطلاعات اندازه گیری شده ثبت می شود. عواملی همچون گذر زمان، میزان استفاده، پیشنهاد تولید کننده تجهیز، فرسودگی و حوادث ناشی از انجام کار بر مدت زمان انجام کالیبراسیون تاثیر گذار می باشد.

 

آموزش کالیبراسیون :

برای یادگیری کالیبراسیون باید ابتدا آشنایی کامل با تجهیزات اندازه گیری داشته باشید. دانستن اطلاعاتی مانند رنج اندازه گیری، دما و رطوبت کاری، نوع سنسور و دقت اندازه گیری تجهیز برای اپراتور ضروریست. پس از شناخت کافی از هر تجهیز برای انجام کالیبراسیون کافیست تجهیز تحت تست را  را با توجه به مشخصات فنی در رنج کاری خود ست کرده  تا آسیبی به دستگاه نرسد و همچنین بتوان در نقاط مشخص شده در بازه دستگاه اندازه گیری انجام شود.

انواع دستگاه کالیبراسیون:

با توجه به تنوع بسیار، تجهیزات کالیبراسیون به دو مدل تجهیزات پرتابل و رومیزی تقسیم میشوند. مزیت کالیبراتور پرتابل انجام تست در محل نصب دستگاه بوده که سرعت اندازه گیری و عدم نیاز به جابجایی را جز مزیت این تجهیز می توان دانست. انواع کالیبراتور می توان به کالیبراتور فشار، کالیبراتور دما، کالیبراتور جریان، کالیبراتور صوت، کایبراتور هارت و مولتی کالیبراتور ها اشاره کرد.


 

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان