رطوبت سنج مصالح چیست؟

 

رطوبت سنج مصالح چیست؟

برای اندازه گیری میزان رطوبت مصالح مانند، اندازه گیری رطوبت بتن و یا رطوبت گچ از دستگاهی بنام رطوبت سنج مصالح استفاده می شود. رطوبت سنج بتن یکی از موارد مهم در تست آزمایشگاه بتن برای اندازه گیری میزان درصد رطوبت گچ و یا رطوبت مصالح بوده و کاربرد گسترده ای دارد. روش اندازه گیری میزان رطوبت بتن و مصالح سه روش دارد که با توجه به نحوه استفاده کاربرد باید روش مناسب را انتخاب کرد.

 

 

انواع رطوبت سنج مصالح

انواع رطوبت سنج مصالح

انواع رطوبت سنج مصالح با توجه به کاربرد متفاوت و عمق اندازه گیری متفاوت است در زیر دو روش اندازه گیری رطوبت بتن و مصالح شرح داده می شود.

رطوبت سنج مصالح سطحی:

در این روش با قرار دادن دستگاه بروی سطح اندازه گیری میزان رطوبت بتن و با رطوبت گچ به روش سطحی انجام می شود. همانطور که مشخص است عدد بدست آمده دقیقا میزان رطوبت سطح مصالح بوده و عمق را نشان نمی دهد از آنجا که سطح رویی معمولا بیشترین درصد رطوبت را دارد این روش کمتر استفاده می شود.

رطوبت سنج مصالح چگونه کار می کند؟

رطوبت سنج مصالح عمقی:

در روش اندازه گیری میزان رطوبت عمق بتن و یا گچ می توان از رطوبت سنج نفوذی استفاده کرد. دستگاه رطوبت سنج نفوذی دارای دو پراپ است که با توجه به میزان عمقی که مد نظر کاربر و یا استاندارد مشخص کرده می توان با ایجاد دو حفره بروی سطح کار در عمق مورد نظر میزان رطوبت گچ و یا رطوبت بتن را اندازه گیری کرد. 

رطوبت سنج مصالح عمقی

رطوبت سنج مصالح چگونه کار می کند؟

رطوبت سنج مصالح اکثراً به روش هدایت الکتریکی و اندازه گیری میزان عبور جریان ضعیف ایجاد شده توسط دستگاه اندازه گیری میزان رطوبت گچ و رطوبت بتن را انجام می دهد. در این روش نیاز به ایجاد دو حفره در سطح کار بوده تا بتوان اندازه گیری به خوبی انجام شود.

 

 

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان