cmm/cfm متر 

cfm چیست ؟


برای اندازه گیری میزان سرعت هوا پارامتر های مختلفی در استاندارد های مختلف وجود دارد مانند متر بر ثانیه ، کیلومتر بر ساعت و ... . روش دیگر در اندازه گیری سرعت سنج باد اندازه گیری بر حسب هوا پارامتر های مختلفی در استاندارد های مختلف وجود دارد مانند متر بر ثانیه ، کیلومتر بر ساعت روش دیگر در اندازه گیری سرعت سنج باد اندازه گیری بر حسب CFM یا CMM است. برای اندازه گیری با این روش نیاز است که ابعاد کانال هوا را به دستگاه وارد کرد. 


روش اندازه گیری میزان سرعت هوا

برای اندازه گیری میز ان سرعت هوا بر حسب متر مکعب و متر مربع که به صورت CFM و CMM اندازه گیری می شود باید حتما نیاز به تعیین کردن ابعاد کانال می باشد. برای ورود ابعاد به دستگاه باید طول و عرض کانال و یا قطر توسط اعداد به صورت دقیق  وارد شود. در صورتی که کانال ابعادی غیر از موارد فوق را داشته باشد در اندازه گیری خطا به وجود می آورد. بعد از تنظیم با اندازه گیری میزان سرعت خروجی کانال می توان بطور دقیق پارامتر ها را اندازه گیری کرد.

 

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان