سرعت سنج باد پره ای

 

سرعت سنج باد پره ای

برای اندازه گیری میزان سرعت باد باید ابتدا به روش اندازه گیری با توجه به سرعت جریان هوا و دقت اندازه گیری انتخاب کرد . سرعت سنج باد پره ای نیز دارای ابعاد مختلف پره می باشد. روش اندازه گیری سرعت سنج باد پره ای در نمونه های جدید برای دقت بهتر از اینفرارد استفاده می شود. در داخل سرعت سنج باد پره ای از یک فرستنده و گیرنده پره ای استقاده شده است با چرخش پره پالس های تولید شده توسط اینفراد بیشتر می شود و دستگاه با تبدیل این پالس می تواند سرعت چرخش را محاسبه کند. 


انواع سنسور سرعت سنج پره ای

با توجه به سرعت اندازه گیری و ابعاد، سنسور های مختلفی وجود دارد. انواع سنسور بادسنج دستی شامل سنسور پراپ کوچک، سنسور پراپ بزرگ و فلزی می باشد. سنسور فلزی برای اندازه گیری میزان جریان هوای داغ کاربرد دارد و همچنین در دستگاه هایی که اندازه گیری میزان سرعت جریان هوا زیاد باشد این سنسور ها کاربرد دارند.


کاربرد سرعت سنج باد پره ای

برای اندازه گیری میزان سرعت جریان هوا داخل کانال هوا اتاق عمل و اتاق بستری بیمارستان ها، اندازه گیری سرعت تولید جریان هوا در فن و جت فن، اندازه گیری سرعت هوای دودکش کارخانه و اگزوز خودرو استفاده می شود. در هنگام خرید دستگاه بادسنج باید به این نکته توجه کرد که سرعت جریان هوا حداکثر ممکن است تا چه میزان برآورد شود در صورتی که سرعت بیش از توان سنسور باشد. به سرعت پره سنسور باد سنج می شکند. رنج دما نیز در خرید باد سنج اهمیت دما در صورتی که میزان دمای کانال خروجی بیش از دمای تحمل باشد سنسور آسیب خواهد دید.

 

 

 


 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان