ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری

اندازه گیری میزان دما با توجه به دقت اندازه گیری می تواند روش های متفاوتی داشته باشد. یکی از روش های اندازه گیری میزان دما استفاده از ترمومتر لیزری تفنگی می باشد. این روش اندازه گیری بسیار سریع بوده و می توان از فاصله اندازه گیری کرد. قیمت ترمومتر لیزری تفنگی نسبت به سایر روش های اندازه گیری مناسب تر است. برای خرید دماسنج لیزری ابتدا به رنج اندازه گیری باید دقت کرد به طور معمول دما سنج با رنج بالا در اندازه گیری دمای پایین دقت خوبی ندارند لذا باید حداقل و حداکثر دما مورد نیاز باید مشخص شود. هرچه محدوده اندازه گیری دما توسط دما سنج محدود تر باشد دقت اندازه گیری بهتر می باشد. 


دما سنج لیزری چگونه کار می کند؟

هر جسمی که دمای بالای صفر مطلق را داشته باشد متناسب با دما طول موج مشخصی از امواج اینفرارد را از خود ساطع می کند این طول موجود ساطع شده به لنز دستگاه می رسد و دستگاه با اندازه گیری میزان طول موج دما را اندازه گیری می کند لذا با توجه به این نوع اندازه گیری درحقیقت لیزر به عنوان نشانگر بروی دستگاه قرار گرفته است و اندازه گیری توسط سنسور اینفرارد انجام می شود.  این روش اندازه گیری در بسیاری از انواع ترمومتر غیر تماسی به صورت دریافت امواج اینفرارد بوده و لذا در هنگام کار با ترمومتر لیزری باید نسبت فاصله در نظر گرفته شود یکی از انواع این دماسنج غیر تماسی به نام ترمومتر لیزری پزشکی شناخته می شود که برای اندازه گیری دمای پیشانی بیمار بدون تماس می باشد این نوع اندازه گیری دو مزیت عمده دارد اول اینکه در ثانیه و به سرعت دما اندازه گیری می شود دوم اینکه به دلیل عدم تماس با بیمار از انتقال بیماری به سایر افراد جلوگیری می کند. 

نحوه کار با دماسنج لیزری تفنگی
نحوه کار با دماسنج لیزری تفنگی

در هنگام خرید دماسنج لیزری دقیق باید به فاصله اندازه گیری تا جسم، رنج دما، حساسیت حرارتی و تعداد لیزر توجه کرد. قبل از اندازه گیری با بهترین ترمومتر لیزری باید نسبت فاصله تا جسم را بدانید برای این منظور تمامی دماسنج لیزری دقیق بروی بدنه از یک نسبت فاصله به هدف استفاده می کند که واحد آن اینج می باشد در صورتی این نسبت رعایت نشود عدد اندازه گیری شده قابل استناد نیست. اشتباه رایج در هنگام کار با دما سنج لیزری این است که نقطه لیزر بروی هر سطحی در هر فاصله ای قرار گیرد عدد نشان داده شده بروی ترمومتر لیزری دمای آن نقطه است که این روش اندازه گیری اشتباه می باشد.

خرید دما سنج لیزری

خرید دما سنج لیزری 

برای خرید ترمومتر لیزری باید به موارد زیر توجه کرد تا بیشترین دقت اندازه گیری و کمترین خطا را داشته باشد. از آنجا که شرایط محیطی نیز در نحوه کار با دما سنج لیزری اهمیت دارد لذا علاوه بر موارد انجام شده باید به این مهم نیز توجه شود.

فاصله تا هدف:

بروی تمام ترمومتر لیزری نسبت فاصله به هدف را مشخص شده این فاصله بیان می کند در چه فاصله ای می توان دما را اندازه گیری کرد که کمترین خطا اندازه گیری رخ داده شود فاصله بیان شده بر حسب اینچ می باشد.

رنج اندازه گیری:

رنج اندازه گیری دماسنج ها معمولا حداقل سی صد درجه سانتی گراد و بالاتر می باشد. از آنجا که دما سنج لیزری که دمای بالا را اندازه گیری می کنند در دما های پایین دقت مناسبی ندارند پیشنهاد می شود در صورتی که رنج اندازه گیری دما پایین است از دما سنجی با دمای نزدیک به حداکثر دما مورد نیاز استفاده شود.

تنظیم ضریب باز تابش EMS:

برای اندازه گیری دما باید با توجه عددی که هر جسم برای آن مشخص شده باید عدد مورد نظر را بروی آن تنظیم و سپس اندازه گیری انجام شود. تنظیم EMS  یا تنظیم ضریب باز تابش در ترمومتر لیزری به شدت به دقت اندازه گیری دستگاه کمک می کند. در برخی از ترمومتر لیزری ارزان این ضریب تابش قابل تنظیم نبوده و بروی 0.95 تنظیم شده و ثابت است.

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان