رفرکتومتر چشمی و دیجیتال

کاربرد رفرکتومتر برای اندازه گیری میزان بریکس مایعات استفاده می شود. در رفرکتومتر دیجیتال اندازه گیری به صورت مستقیم بوده و بعد از زمان کوتاهی بروی نمایشگر اعداد نشان داده می شود. در رفرکتومتر چشمی متفاوت است. برای سنجش غلظت از روش شکست نوری می توان اندازه گیری بریکس انجام شود. در هنگام خرید رفرکتومتر باید به رنج اندازه گیری آن توجه کرد. رفرکتومتر چشمی محدود در بازه های اندازه گیری متفاوت هستند که باید در هنگام خرید به این مهم توجه کرد.

 

 

رفرکتومتر چیست ؟

غلظت سنج دستگاهی است که برای اندازه گیری میزان خلوص استفاده می شود روش اندازه گیری برای محاسبه ضریب شکست در مصارف متفاوتی ماننده غلظت مایعات ، قند خون ، استفاده می شود. این دستگاه از طریق محاسبه میزان شکست رخ داده شده از منبع نور میزان شکست نور منبع محاسبه و اندازه گیری می شود.

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان