اسید سنج پی اچ متر

اسید سنج پی اچ متر

اندازه گیری کیفیت آب لزوم تمامی مراکز و آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب می باشد یکی از پارامتر های مهم در اندازه گیری میزان PH یا اسیدی آب می باشد، که این پارامتر توسط PH متر اندازه گیری می شود. انواع PHمتر می توان به نوع سنسور آن دسته بندی کرد. سنسور PH متر برای اندازه گیری به دو مدل سنسور مجزا و سنسور سرخود تقسیم می شود برای اندازه گیری میزان PH میتوان از PHمتر کاغذی استفاده کرد. این اسید سنج برای اندازه گیری از تغییر رنگ و قیاس کاربر با جدول رنگ میزان PH آب را نشان می دهد. اگر هدف فروش PH متر ارزان است می توان از کیت PH متر استفاده کرد. که این نوع از اندازه گیری را PH متر کاغذی می نامند. در بررسی گزارش کار پی اچ متری به وضوح مشخص است استفاده از اسید سنج دیجیتال بسیار دقیق تر از کیت PH متر است.

کالیبراسیون PH متر چرا و چگونه انجام می گیرد؟
کالیبراسیون PH متر چرا و چگونه انجام می گیرد؟

با توجه به اینکه روش اندازه گیری با PHمتر به روش قیاس با نمونه مرجع و هدایت الکتریکی است لذا نیاز است برای اندازه گیری دقیق کالیبراسیون دستگاه با بافر 4، 7 و 9 کالیبره می شود. برای کالیبره اسیدسنج دیجیتال باید ابتدا سنسور دستگاه را داخل بافر کالیبره 7 قرار دهید سپس در بافر 4 دستگاه را قرار دهید در هر کدام از مراحل فوق باید مدتی در بافر دستگاه قرار گیرد تا تاییده کالیبره بروی نمایشگر ظاهر شود سپس به مرحله بعد انجام شود. عموما در انواع PH متر پرتابل در دو نقطه کالیبراسیون انجام می شود.

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان