انواع صوت سنج

 

شدت روشنایی و صوت

اندازه گیری دو پارامتر مهم در زمینه بهداشت حرفه ای اندازه گیری میزان روشنایی و شدت صوت است استفاده از این تجهیزات در بررسی شرایط کاری اهمیت دارد. از پارامتر هایی که در اندازه گیری میزان سختی کار کارگران در کارخانه بررسی می شود اندازه گیری شدت صوت و روشنایی محیط کاری بسیار اهمیت دارد. همچنین برای اندازه گیری پارامتر های محیطی در تحقیقات دانشگاهی نیز این تجهیزات بهداشت حرفه ای بسیار کاربردی است. در  هنگام خرید باید به رنج اندازه گیری، نوع سنسور، برند و امکان ذخیره سازی اعداد اندازه گیری شده را داشته باشد. دقت اندازه گیری بسیار اهمیت دارد با توجه به حساسیت کاری باید تجهیزات اندازه گیری دارای دقت بسیار بالایی برای اندازه گیری و نمایش داشته باشد. دقت اندازه گیری به دو عامل بستگی دارد، حساسیت سنسور و دقت نمایشگر. حساسیت اندازه گیری در سنسور و سرعت واکنش به تغییرات و در نمایشگر دقت نمایش مهم است.


انواع صوت سنج 

اندازه گیری میزان صوت توسط کاربر در محیط اداری، محیط صنعتی و تحقیقاتی و شهری بسیار اهیمت دارد. سرعت اندازه گیری در اندازه گیری بسیار اهمیت دارد در اکثر موارد می توان با تعیین سرعت اندازه گیری دقت بهتری را داشته باشیم. در هنگام خرید صوت سنج باید ابتدا به رنج اندازه گیری آن توجه کرد به صورت عموم بازه 30 الی 130 دسیبل را اندازه گیری کرد. در برخی از انواع صوت سنج علاوه بر اندازه گیری میزان صوت نوسانات را ذخیره می کند. 

انواع روشنایی سنج

انواع روشنایی سنج 

برای اندازه گیری میزان شدت روشنایی باید از لوکس متر استفاده کرد. لوکس متر برای اندازه گیری میزان روشنایی از یک سنسور تشخیص نور استفاده می کند. سنسور نوسانات نور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. نمایشگر  مقادیر را به صورت عددی بر واحد لوکس نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان