اهمیت محاسبه شدت جریان و طریقه استفاده از کلمپ آمپر متراهمیت محاسبه شدت جریان

جان انسان دارای ارزش بالایی است و حفاظت از جان کاربران و مهندسین که هر روزه جهت نگهداری خطوط جریان الکتریکی با سیستم الکتریکی سرو کار دارند مهم و قابل تامل بوده و هست.

 

 

 

 

روش قرارگیری آمپر مترهای قدیمی در مدار

 

روش قرارگیری آمپر مترهای قدیمی در مدار:

اندازه گیری جریان جهت کلیه محاسبات عددی جز پارامترهای مهم بوده از این رو  جهت حفظ و پایش و رفع ایراد و نگهداری تاسیسات الکتریکی در گذشته بایستی طبق اصول مبانی برق آمپرمتر بصورت سری در مدار قرار میگرفته بطوریکه کاربر باید سیم ها را بدون روکش میکرده و به آمپرمتر وصل و پس از ایمن کردن محل اندازه گیری جریان ، امکان رویت میزان جریان عبوری از سیم مهیا می شد.

 

نحوه اندازه گیری آمپراژ توسط کلمپ آمپرمتر:حوه اندازه گیری آمپراژ توسط کلمپ آمپرمتر

در عصر دیجیتال و نوین دنیای الکترونیک سیستم و دستگاههای پیشرفته ای بوجود آمده که به راحتی بدون مشکلات فوق امکان اندازه گیری جریانهای AC/DC  یعنی جریانهای مستقیم و غیر مستقیم را دارد حال اینکه سوال بعدی اینست که به چه صورت خواهیم گفت !! دستگاههای آمپرمتر بصورت نیاز به لمس سیم جریان عبوری از سیم را تا سقف هزاران آمپر چه مستقیم و چه متناوب اندازه گیری می کند این دستگاهها با کمک گرفتن از فوران مغناطیسی اطراف سیم های حامل جریان و القا ولتاژ به برو اندازه گیری میزان جرین عبوری را با دقت خیلی زیاد تا یک هزارم نمایش میدهند.

 

کلمپ آمپرمتر

کلمپ آمپرمترهای دارای دسته بندی های مختلف چه از لحاظ نوع کاربری و چه از نوع رنج اندازه گیری جریان و همچنین نحوه اندازه گیری متفاوت می باشند بطوریکه مدل ثابت یا تابلویی امکان نصب داخل انواع  باکس و مکانهای ثابت وجود دارد و از طریق انواع CT  یا همان ترانس جریان با کلاس دقت های مختلف امکان اندازه گیری جریان را مهیا می سازد و نوع پرتابل در انواع مختلف با تیپهای مختلف رنج و دقت قابل ارائه است .

 

 

یکی از پارمترهایی که در انتخاب خرید موثر است اندازه گیری میزان موثر جریان یا TRUE RMS  بودن دستگاه کلمپ آمپرمتر است بطوریکه کاربران نصاب اینورتها و سافت استارترهای موتورهای عظیم الپیکر جهت اندازه گیری خروجی اینورتر نیازمند این پارامتر در آمپرمترهایشان هستند زیرا شکل موج خروجی کامل نبوده و تشخیص اندازه گیری جریان فقط از روی میزان موثر جریان مقدور است.

 

میزان موثر جریان

 

کلمپ آمپرمترهای پرتابل دارای انواع مختلفی از لحاظ شکل و رنج هستند که رنج انها باتوجه به مقدار مورد نیاز انتخاب و مورد استفاده قرار میگیرد مثلا از ۲۰ آمپرشروع و تا ۳۰۰۰ آمپرقابل ارائه است . کلمپ آمپرمتر های ۳۰۰۰ آمپر هم قابلیت اندازه گیری جریانهای پایین تر هستند و فقط دقت مناسبی را برای واحدهای ریزتر ندارند.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
MySupتماس رایگان